Ανακοίνωση- Επαρκής Παρακολούθηση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της σχολής προπονητών πάλης Γ΄ κατηγορίας δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι παρακάτω σπουδαστές  (ΑΘΗΝΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) που η παρακολούθησή τους χαρακτηρίστηκε ως επαρκής:

Α/ΑΑΜΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1202274ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
2202275ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
3202276ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
4202277ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
5202278ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
6202279ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
7202280ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
8202281ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
9202282ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
10202284ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
11202287ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
12202288ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
13202289ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
14202290ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
15202291ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
16202292ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
17202294ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
18202295ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
19202297ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
20202298ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
21202300ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
22202301ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
23202303ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
24202304ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
25202305ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
26202307ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
27202268ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
28202261ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
29202248ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
30202224ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
31202269ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
32202246ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
33202240ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
34202247ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
35202272ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
36202239ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
37202262ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
38202237ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
39202267ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
40202265ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
41202264ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
42202255ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
43202258ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
44202226ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
45202235ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
46202236ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
47202266ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
48202263ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
49202273ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
50202232ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
51202271ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
52202243ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
53202270ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
54202227ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
55202253ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
56202251ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
57202260ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
58202231ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
59202252ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
60202223ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
61202230ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
62202259ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
63202249ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
64202299ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
65202228ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
66202238ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
67202229ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
68202234ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
69202256ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
70202244ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
71202257ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
72202241ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
73202254ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
74202101ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
75202102ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
76202103ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
77202104ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
78202105ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
79202107ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
80202108ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
81202109ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
82202110ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
83202111ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
84202112ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
85202113ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
86202114ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
87202115ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
88202116ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
89202118ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
90202119ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
91202121ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
92202122ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
93202123ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
94202124ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
95202126ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
96202127ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
97202128ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
98202129ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
99202130ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
100202131ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
101202132ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
102202133ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
103202134ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
104202136ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
105202137ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
106202138ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
107202140ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
108202141ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
109202142ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
110202222ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
111202143ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
112202144ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
113202145ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
114202146ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
115202147ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
116202149ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
117202150ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
118202151ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
119202153ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
120202154ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
121202155ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
122202156ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
123202158ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
124202159ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
125202160ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
126202161ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
127202162ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
128202163ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
129202164ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
130202165ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
131202166ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
132202167ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
133202168ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
134202169ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
135202170ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
136202171ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
137202172ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
138202173ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
139202174ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
140202175ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
141202176ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
142202177ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
143202178ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
144202179ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
145202180ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
146202181ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
147202182ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
148202184ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
149202185ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
150202186ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
151202187ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
152202188ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
153202189ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
154202191ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
155202193ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
156202194ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
157202195ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
158202196ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
159202198ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
160202200ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
161202201ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
162202203ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
163202204ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
164202205ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
165202206ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
166202207ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
167202208ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
168202209ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
169202210ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
170202211ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
171202212ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
172202213ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
173202214ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
174202215ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
175202218ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
176202220ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
177202221ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Αθήνα 04/11/202
Ο Διευθυντής της Σχολής
Νίκος Τσιακάρας