Ανακοινωση – ΑΠΑΛΑΓΗ ΑΠΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΑΛΗΣ Γ’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ        

Σας ενημερώνουμε ότι, oι παρακάτω απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, ΑΕΙ και σχολών προπονητών ΓΓΑ μετά το 2016, απαλλάσσονται των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί. Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ και ΑΕΙ θα πρέπει να καταθέσουν το πρόγραμμα σπουδών τους και οι απόφοιτοι σχολών προπονητών ΓΓΑ το πτυχίο προπονητή.

Α/ΑΑΜ 
1202256ΑΕΙ
2202243ΤΕΦΑΑ
3202120ΤΕΦΑΑ
4202280ΤΕΦΑΑ
5202131ΤΕΦΑΑ
6202135ΤΕΦΑΑ
7202136ΤΕΦΑΑ
8202295ΤΕΦΑΑ
9202245ΤΕΦΑΑ
10202167ΤΕΦΑΑ
11202259ΓΓΑ
12202249ΤΕΦΑΑ
13202250ΤΕΦΑΑ
14202188ΓΓΑ
15202189ΓΓΑ
16202197ΤΕΦΑΑ
17202238ΤΕΦΑΑ
18202305ΤΕΦΑΑ
19202263ΤΕΦΑΑ
20202276ΤΕΦΑΑ
21202164 ΓΓΑ

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Αθήνα 05/11/2021
Ο Διευθυντής της Σχολής                                                                                                                  
Νίκος Τσιακάρας