ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α/ΑΑΜΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1202101ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
2202102ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
3202103ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
4202104ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
5202105ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
6202107ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
7202108ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
8202109ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
9202110ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
10202111ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
11202112ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
12202113ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
13202114ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
14202115ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
15202116ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
16202118ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
17202119ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
18202121ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
19202122ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
20202123ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
21202124ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
22202126ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
23202127ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
24202128ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
25202129ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
26202130ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
27202131ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
28202132ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
29202133ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
30202134ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
31202136ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
32202137ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
33202138ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
34202140ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
35202141ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
36202142ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
37202143ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
38202144ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
39202145ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
40202146ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
41202147ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
42202149ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
43202150ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
44202151ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
45202153ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
46202154ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
47202155ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
48202156ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
49202157ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
50202158ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
51202159ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
52202160ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
53202161ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
54202162ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
55202163ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
56202164ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
57202165ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
58202166ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
59202167ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
60202168ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
61202169ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
62202170ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
63202171ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
64202172ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
65202173ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
66202174ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
67202175ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
68202176ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
69202177ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
70202178ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
71202179ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
72202180ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
73202181ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
74202182ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
75202184ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
76202185ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
77202186ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
78202187ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
79202188ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
80202189ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
81202191ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
82202193ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
83202194ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
84202195ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
85202196ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
86202198ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
87202200ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
88202201ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
89202203ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
90202204ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
91202205ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
92202206ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
93202207ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
94202208ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
95202209ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
96202210ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
97202211ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
98202212ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
99202213ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
100202214ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
101202215ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
102202218ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
103202220ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
104202221ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
105202222ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
106202223ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
107202224ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
108202226ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
109202227ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
110202228ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
111202229ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
112202230ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
113202231ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
114202232ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
115202234ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
116202235ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
117202236ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
118202237ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
119202238ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
120202239ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
121202240ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
122202241ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
123202243ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
124202244ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
125202246ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
126202247ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
127202248ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
128202249ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
129202251ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
130202252ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
131202253ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
132202254ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
133202255ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
134202256ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
135202257ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
136202258ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
137202259ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
138202260ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
139202261ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
140202262ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
141202263ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
142202264ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
143202265ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
144202266ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
145202267ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
146202268ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
147202269ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
148202270ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
149202271ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
150202272ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
151202273ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
152202274ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
153202275ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
154202276ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
155202277ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
156202278ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
157202279ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
158202280ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
159202281ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
160202282ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
161202284ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
162202287ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
163202288ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
164202289ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
165202290ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
166202291ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
167202292ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
168202294ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
169202295ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
170202297ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
171202298ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
172202299ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
173202300ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
174202301ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
175202303ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
176202304ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
177202305ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
178202307ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Σας ενημερώνουμε ότι, το πρόγραμμα των ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ έχει διαμορφωθεί ως εξής:

  • Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Λόρδου Βύρωνα, Άνω Λιόσια – Σάββατο 27/11/2021 ώρα 10:30
  • Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Λόρδου Βύρωνα, Άνω Λιόσια- Σάββατο 27/11/2021 ώρα 12:30

Παρακαλούνται, οι υποψήφιοι προπονητές που χαρακτηρίστηκαν ως ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ, να προσέλθουν έχοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση και ο έλεγχος για covid, με βάση το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι προπονητές/τριες (που δεν παρέδωσαν) να παραδώσουν, μέχρι την Κυριακή 28/11/2021, την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Χωρίς αυτή δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία φοίτησης και άρα αυτοί που δεν την προσκομίσουν θα απορριφθούν.

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Αθήνα 22/11/2021
Ο Διευθυντής της Σχολής
Νίκος Τσιακάρας