ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 03/12/2021

Ανακοίνωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α/ΑΑΜΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1202154ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
2202145ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
3202211ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
4202281ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
5202287ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ
6202303ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
7202299ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ
8202297ΕΠΙΤΥΧΩΝΕΠΙΤΥΧΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: σας ενημερώνουμε πως η τελετή απονομής των διπλωμάτων προπονητών, θα πραγματοποιηθεί:

  • για τους φοιτήσαντες στην Αθήνα (στην Αθήνα), την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021
  • για τους φοιτήσαντες στα Τρίκαλα και την Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση για την τοποθεσία και την ώρα.  

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Αθήνα 02/12/2021
Ο Διευθυντής της Σχολής                               
Νίκος Τσιακάρας